Bàn phiên dịch LBB3222/04

Mã sản phẩm:
Mô tả: Bàn phiên dịch LBB3222/04
Liên Hệ

Đặc điểm

•  Hỗ trợ phiên dịch 6 ngôn ngữ

•  Cho phép cài đặt ngầm định trước các kênh để thuận tiện trong vận hành

•  Thao tác dễ dàng đối với phiên dịch viên

•  Chức năng hoạt động liên kết giữa các Cabin dịch