Bộ bàn gọi LBB 4433/00

Mã sản phẩm:
Mô tả: Bộ bàn gọi LBB 4433/00
Liên Hệ
Đặc trưng
▶ Redundant network connection
▶ Power ‘ON’ outputs
▶ Status/fault outputs
▶ Output for a monitoring loudspeaker
▶ Priority indication of busy target zones
▶ Microphone supervision