Bộ điều khiển trung tâm CCS900

Mã sản phẩm:
Mô tả: Bộ điều khiển trung tâm CCS900
Liên Hệ
Đặc điểm
• Điều khiển hội nghị không cần người điều hành
• Điều khiển được 150 hộp micro
• Tích hợp sẵn loa kiểm tra
CCS‑CU Control Unit: Tích hợp thiết bị ghi MP3 và phát lại với màn hình hiển thị trạng thái.
CCS‑CUD Control Unit with DAFS: Tích hợp bộ chống phản hồi âm.
CS‑CURD Control Unit with Recorder and DAFS: Tích hợp bộ ghi âm và chống phản hồi âm