Dây cáp mở rộng LBB3306

Mã sản phẩm:
Mô tả: Dây cáp mở rộng LBB3306
Liên Hệ

Dùng để kết nối mở rộng khoảng cách giữa các bàn phiên dịch 06 kênh