Hộp chủ tịch CCS-CMx

Mã sản phẩm:
Mô tả: Hộp chủ tịch CCS-CMx
Liên Hệ

Đặc điểm

• Microphone có đèn báo LED .
• Có núm điều chỉnh âm lượng tai nghe.
• Phím ưu tiên cho chủ tọa.
• Ngắt tạm thời hoặc vĩnh viễn micro đại biểu.
• Tùy chọn kiểu âm gây chú ý cho các đại biểu.
• Tùy chọn Microphone cần ngắn hoặc cần dài.