Hộp đại biểu cơ sở DCN-CON

Mã sản phẩm:
Mô tả: Hộp đại biểu cơ sở DCN-CON
Liên Hệ

Đặc điểm

  • •  Không bị nhiễu sóng điện thoại di động
  • •  Thiết kế khoa học, đẹp, gọn nhẹ
  • •  Loa màng mỏng gắn sẵn
  • •  05 phím biểu quyết

DCN - CON là hộp hội thảo tiêu chuẩn cho phép đại biểu nói, đăng ký, nghe và biểu quyết. Cần micro có thể tháo rời (DCN - MICS và DCN - MICL). Loa màng mỏng 02 hướng mở ra/ gấp vào, tự động ngắt khi kích hoạt micro.