Hộp đại biểu đầy đủ chức năng DCN‑CONFF

Mã sản phẩm:
Mô tả: Hộp đại biểu đầy đủ chức năng DCN‑CONFF
Liên Hệ

Đặc điểm
•  Không bị nhiễu sóng điện thoại di động

  • •  Thiết kế khoa học, đẹp mắt, gọn nhẹ
  • •  Loa màng mỏng gắn sẵn
  • •  05 phím biểu quyết
  • •  Thẻ truy cập hệ thống

Đây là hộp hội thảo đa năng đáp ứng tất cả các nhu cầu của một hội nghị lớn cấp quốc tế với đầy đủ các tính năng như: đăng ký phát biểu, đăng ký dữ liệu cá nhân, chọn kênh dịch, biểu quyết, truy cập hệ thống bằng thẻ cá nhân,...LCD hiển thị trạng thái hoạt động.