Giải pháp họp trực tuyến vmeeting

04/02/2020 11:20:AM

Một số yêu cầu cho giải pháp họp trực tuyến vmeeting

1.Tiêu chuẩn về cấu hình phần cứng cho giải pháp họp trực tuyến qua vmeeting:

Yêu cầu về máy trạm tại một điểm

2. Yêu cầu về băng thông cho giải pháp họp trực tuyến qua vmeeting:

Đây là yêu cầu về băng thông upload của Client về ServerMCU, tương ứng với độ phân giải camera. Còn băng thông yêu cầu cho Download sẽ bằng tổng của toàn bộ các điểm cầu tham giavào cuộc họp.

3. .Yêu cầu về kết nối mạng cho giải pháp vmeeting:

Để đảm bảo được chất lượng của cuộc họp Ở phía Client cần phải mở toàn bộ các cổng (Port) của Firewall theo bảng bên dưới

Google+