Hộp đại biểu có bộ chọn kênh phiên dịch DCN-CONCS

Mã sản phẩm:
Mô tả: Hộp đại biểu có bộ chọn kênh phiên dịch DCN-CONCS
Liên Hệ
Đặc điểm

•  Không bị nhiễu sóng điện thoại di động

•  Thiết kế khoa học, đẹp mắt, gọn nhẹ

•  Loa màng mỏng gắn sẵn

•  05 phím biểu quyết

•  Lựa chọn kênh phiên dịch

Hộp hội thảo kèm chọn kênh phiên dịch tương tự như hộp hội thảo cơ sở nhưng có thêm phần chọn kênh phiên dịch. 
Cần micro ngắn/dài(DCN –MICS và DCN - MICL) có thể tháo rời. Phím chọn kênh phiên dịch cho phép đại biểu lựa chọn ngôn ngữ phiên dịch cần nghe.