Hướng dãn sử dụng tổng đài Panasonic

07/02/2018 01:56:PM

HUONG DAN SU DUNG TONG DAI  PANASONIC
1.HUONG DAN SU DUNG
           + 3 trung kế + 8 máy nhánh.
           + 3 trung kế + 16 máy nhánh. 
           + 5 trung kế + 16 máy nhánh 
           + 6 trung kế + 16 máy nhánh. 
           + 6 trung kế + 24 máy nhánh.
           + 8 trung kế + 24 máy nhánh.
 
Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic
Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616
Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824
Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616
 - Nhấc máy  -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) - > Nói chuyện
2 . Gọi ra ngoài .
 - Nhấc máy -> Nhấn  số ( 0/9 ) -> số điện thoái cần gọi
3 .  Gọi bằng Account code .
 - Nhấc máy   --> Nhấn 9** ( account code ) --> Số điện thoại cần gọi 
4 . Rước cuộc gọi ( Call Pickup )
 -  Plant 1 :  Rước  trực tiếp     : Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện
                 Rước theo nhóm     : Nhâc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện
-  Plant 2 ,3  : Rước trực tiếp   : Nhấc máy --> bấm #4 + EXt No --> Nói chuyện
                   Rước theo nhóm : Nhấc máy --> bấm # 40 --> Nói chuyện
5 . Chuyển cuộc goi .
    + Chuyển nội bộ : Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch --> Số EXt No --> Nói chuyện
    + Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn Transfer -->  Bấm 9 ---> Số điện thoai cần chuyển
6 . Call Forwarding 
    + All call :Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán
            - Set : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy
            - Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy
     + Busy/ No answer .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc gán
            - Set :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy
            - Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy
     + To outside CO line.Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến mọt máy cố định hay di động
            -  Set      : Nhấc máy   -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 --> số điện thoại --> # --> gác máy
            -  Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy
7. Chống  làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.
            -  Set       :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy
            - Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy
8 .Tự động gọi lại khi máy bận.
            - Khi gọi tới máy lẻ đang bận----> 6 -----> Cúp máy
9. Khoá máy lẻ.
             - Lock : Nhấc máy bấm 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy
             - Unlock : Nhấc máy bấm  77 -> Password ->  # -> gác máy
10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con .
             - Nhấc máy ---> 79 --> # --> gác máy
11 Đàm thoại hội nghị 3 bên.
   - Nhấc máy ---> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF/Flash/ --> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF/Flash ---> bấm số 3 -->3 người nói chuyện cùng lúc.
12 Ghi âm bản tin DISA.(Phải có máy KX-T 7730)
         Ghi âm.
  - Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)
         Nghe lại
  - Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)
13 .Báo thức trên máy lẻ
     - Cài đặt báo thức tại vị trí máy lẻ .
  + Set      : Nhấc máy --> bấm 76 --> Giờ 00: Phút 00 --> 0 AM/ 1 PM--->1 một lần. 2 hàng ngay --> #
  + Cancel : Nhấc máy  --->  bấm 76 ----> 2 ---> #
    - Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực.
   + Set  : Nhấc máy --> bấm 764 --> số EXT No --> 76-->Giờ 00:Phút 00--> 0 AM/ 1PM --> 1 một lần .2 hàng ngày --> #
   + Cancel : Nhấc máy ---> bấm 764 ---> số EXT No # --> 762 --> #
 
Các bước cài đặt tổng đài KX-TES824 MỚI mua
Khi bạn mua mới 1 tổng đài điện thoại KX-TES824 về, không thể dùng được ngay, bạn phải setup cho nó để hoạt động. Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách cài đặt setup hoàn chỉnh 1 tổng đài mới như sau:
 
A. Các bước cài đặt tổng đài Panasonic gồm:
1. Đăng nhập hệ thống
2. Cài đặt ngày giờ
3. Kết nối đường bưu điện
4. Đổi số máy lẻ
5. Cấm máy lẻ gọi quốc tế, di động
6. Cấm máy lẻ gọi quốc tế, di động
7. Đổ chuông vào nhóm máy
8. Gọi vào phát lời chào bấm trực tiếp máy lẻ
9. Kích hoạt chế độ nhận fax tự động
10. Và nhiều bước khác nữa, các bạn tham khảo tại: Hỗ trợ tổng đài Panasonic
B. Hướng dẫn chi tiết.
THAO TÁC QUA BÀN LẬP TRÌNH KX-T7730
1. Đăng nhập hệ thống tổng đài: (Đây là bước đăng nhập vào để có thể cài đặt tổng đài theo yêu cầu của mình, chỉ cần đăng nhập 1 lần)
- Bấm Program -> *# 1234 (Chú ý không nhấc tổ hợp, Password này mặc định, Nếu không đúng password vui lòng liên hệ với người lắp đặt tổng đài cho các bạn hỏi)
2. Cài đặt ngày giờ:
Tại bàn lập trình: Nhập 000 ->  SP-Phone  -> Year ( 00-99 ) ->  bấm Auto answer: chọn từ  Jan -> Dec -> Day ( 1 -> 31) -> bấm Auto answer: chọn Sun -> Sat  -> Hour ( Bấm từ 1 -> 12 )  -> Minute (Bấm từ 00 -> 99) -> Auto answer:AM/PM ->   bấm Store  để lưu ->   Hold để kết thúc .
3. Kết nối đường bưu điện:
(Đây là bước quan trọng, bạn có bao nhiêu đường bưu điện vào thì chọn kết nối bây nhiêu, nhiều kỹ thuật viên hoặc người sử dụng mới mua không làm bước này khi gọi đi không gọi được hoặc bấm 9 không nghe thấy âm thanh gì, vì khi gọi đi đang chiếm vào các đường CO không cắm đường vào bưu điện)
- Bấm 400 ->bấm Sp-phone-> outside line No ( 1…8/* ) nhập 1->8 để chọn C01-C08 hoặc “*” chọn tất cả C0 ->bấm Select  chọn  Connect hoặc No connect  ->bấm Store để lưu ->bấm End kết thúc .
(Chú ý bạn phải chuyển đổi chế độ gọi sang chế độ DTMF vì nếu không chuyển thì các điện thoại lẻ không gọi đi được thao tác như sau)
- Bấm 401 -> bấm Sp-phone -> Outside line No -> Bấm * -> bấm Select để chọn DTMF -> bấm Store  để lưu -> bấm End kết thúc.
Ví dụ: Tổng đài bạn có 5 đường vào bưu điện, tuy nhiên thực tế bạn chỉ có 2 đường vào bưu điện, thì bạn làm như sau
Bước 1: Chọn disconnect tất cả các CO: Bấm 400 -> Sp-phone -> * -> Bấm nút Select khi nào hiện ra Disconnect -> Store -> end
              Kết nối CO1 và CO2: Bấm 400 -> Sp-phone ->1 (kết nối CO1) -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect > Store -> End; Bấm 400 -> Sp-phone -> 2 -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect -> Store -> End
Bước 2: Bấm 401 -> Sp-phone -> * -> Bấm select khi nào hiện ra DTMF > Store -> End
(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)
4. Đổi số máy lẻ: (Tổng đài này chỉ hỗ trợ đổi số máy lẻ trong phạm vi số từ 10-49; 100-499)
Nhập 009  -> bấm Sp-phone -> bấm Select chọn  Plan 1/2/3  -> bấm Store -> bấm Next -> Ext jack No ( 01->24 ) -> Ext No nhập số máy nhánh cần thay đổi -> bấm Store  để lưu -> bấm End  kết thúc.
5. Cấm máy lẻ gọi di động, liên tỉnh, quốc tế:
- Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> store(lưu) -> end(kết thúc) .
- Nhập 3X (X= 02-05 ) -> bấm Sp-phone -> Code No ( 01-20 là nơi tạo mã cấm cho từng cos từ cos 2 -> cos 5) -> bấm store lưu -> bấm end kết thúc
Ví dụ: Cấm máy lẻ 101 gọi quốc tế và máy lẻ 102 gọi di động và quốc tế:
 Bước 1: Gán máy lẻ 101 vào COS2 và máy lẻ 102 vào COS3:
Thao tác: Bấm 602 -> Sp-phone -> 01(jack 01 - Máy lẻ 101) ->2 (Cos2) -> Store
                  Bấm 602 -> Sp-phone -> 02(jack 02 - Máy lẻ 102) ->3 (Cos3) -> Store
Bước 2: Gán lớp cấm đầu 00 (Cấm quốc tế cho Cos2) và đầu 0 (Cấm liên tỉnh, di dộng, quôc tế cho Cos3)
Thao tác: Bấm 302 -> Sp-phone -> 00 (Cấm quốc tế) -> Store
                  Bấm 303 -> Sp-phone -> 0 (Cấm di động, liên tỉnh, quốc tế) -> Store    
(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)
6. Mở lại máy không cấm gọi di động...
- Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> bấm số 1 -> store(lưu) -> end(kết thúc) .
(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)
7. Đổ chuông theo nhóm: (Việc đổ chuông theo nhóm hữu dụng trong trường hợp người trực điện thoại đi vắng thì điện thoại sẽ đổ chuông thêm sang các máy khác)
-   Nhập  600 ->bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01 -> 24 ) nhập 01->24 chọn máy nhánh để nhóm trong một nhóm -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1->8 chọn nhóm -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn các Ext vào trong một nhóm .)
-   Nhập 100 -> bấm Sp-phone -> Ext group No ( 1…8 )  nhập 1->8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select chọn  Enable/ Disable  -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn Group Ext dùng Hunting tưong ứng với lệnh 600 ) .
-   Nhập101 -> bấm Sp-phone -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1-> 8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select  chọn Terminal / Circular  -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc
-   Nhập 414 -> bấm Sp-phone -> Outside line No(1…8/*) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc tất cả các C0 -> bấm Select chọn   Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD (chọn DIL) -> Ext Jack No (01->24/*) nhập 01->24 chọn máy nhánh hoặc bấm “*” chọn tất cả máy nhánh -> bấm Store lưu ->bấm End  kết thúc. ( Chọn DIL cho EXT jack thấp nhất trong nhóm )
8. Đổ chuông lời chào: (Khách hàng gọi đến phát lời chào cho phép bấm máy lẻ trực tiếp)
a. Cài đặt: Bấm 414  -> Sp-phone -> outside line No (1….8/* ) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> bấm select  chọn normal/DIL/OGM1/OGM2/UCD (chọn OGM 1 hoặc OGM 2) -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn OGM1/OGM2 )
b. Ghi âm (Chú ý thoát khỏi chế độ lập trình mới ghi âm được).
  - Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)
   Nghe lại
  - Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)
c. Trong vài trường hợp khi gọi vào phải 2 đến 3 chuông thì mới phát lời chào, để giảm thời gian chuông này ta thao tác như sau: Bấm 504 -> Sp-phone -> 0 ->Store -> End: 
9. Nhận fax tự động: (Phải dùng chế độ lời chào mới nhận fax tự động được)
Bấm 503 -> Next -> bấm Jack (01-24) jack cắm máy fax -> Store -> End
Google+