LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG LAN - WAN

15/11/2017 10:59:AM

- Tư vấn giải pháp theo từng nhu cầu của khách hàng
- Vẽ thiết kế chi tiết mặt bằng hiện tại
- Thi công, Lắp đặt hệ thống mạng lan
- Cài đặt và cấu hình hệ thống, phân tải, chia tải cho toàn hệ thống
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

I.  KHẢO SÁT - THIẾT KẾ MẠNG LAN
+  Nhận thông tin từ Khách hàng
+ Yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.
+ Khảo sát thực địa mặt bằng, kết cấu toà nhà vị trí đặt thiết bị
+ Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công.
+ Thiết kế chi tiết dựa theo yêu cầu của khách hàng và thực địa đã khảo sát
+ Lập bản vẽ thi công chi tiết. 
+  Loại thiết bị được dùng (biểu giá, tính năng kỹ thuật, thời hạn bảo hành…) 
+ Số lượng vật tư thiết bị bao gồm chủng loại, xuất xứ..
+ Dự tính thời gian triển khai thi công toàn hệ thống mạng lan..

II. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG MANG LAN.
+ Chuẩn bị vật tư và phương án thi công mạng lan.
+ Triển khai lắp đặt máng cáp, thang cáp, đường ống luồn dây, ghen… theo bản vẽ chi thi công
+ Luồn dây cáp mạng, cáp tín hiệu theo bản vẽ thi công mạng lan
+ Đánh dấu dây cáp tín hiệu và đo kiểm tra dây tín hiệu đảm bảo an toàn truyền dẫn tín hiệu  +Lắp đặt tủ rack, Switch, router, firewall,…
+ Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống. 
+  Kết nối hệ thống và cài đặt phần mềm cho toàn bộ hệ thống
+ Cài đặt các ứng dụng trong hệ thống. 
+ Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng. 
+ Tạo nhóm người dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc) 
+ Thiết lập tài khoản người dùng 
+ Phân quyền người dùng 
+ Cài đặt chương trình ứng dụng mạng lan
+ Cài đặt giao thức các máy con 
+ Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống mạng lan
+  Chia sẻ tài nguyên máy con trong mạng lan

III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG MẠNG LAN.
+  Kiểm tra sự tương thích và ổn định của hệ thống 
+  Nghiệm thu hệ thống mạng lan
+ Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…) 
+ Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng lan
+ Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng mạng Lan

Google+