Laptop Asus A500

Mã sản phẩm:
Mô tả: Laptop Asus A500 - Nhỏ gọn giá tốt
10000000 ₫

Mô tả chi tiết sản phẩm:

Cấu Hình:

Pin:

Màn Hình

Kèm thêm 1 số hình ảnh bắt mắt